Sverige > 107,1 RIX FM Borås
107,1 RIX FM Borås

  Detaljer
  Sändningsbeteckning:
  107,1 RIX FM Borås
  Sändningsform:
  Kommersiell radio
  Sändningsområde:
  Borås 107,1 (P 01:2)
  Format:
  Hot AC
  Målgrupp:
  20-49 år
  Slogan:
  Bäst musik just nu
  Språk:
   Svenska
  Startdatum:
  Tillståndshavare:
  Ägargrupp:
  Modern Times Group (MTG)

  Kontakt
  Postadress:
  Box 17115, 104 62 Stockholm
  Besöksadress:
  Ringvägen 52, 118 67 Stockholm
  E-post:
  Hemsida:
  Lyssnartelefon:
  +46 (0)200 212 212
  Telefon:
  +46 (0)8 562 720 00
  Facebook:
  RIX FM
  Instagram:
  rixfm
  Twitter:
  @RIXFM
  Wikipedia:
  RIX FM

  Logotyp
  Lyssna via TuneIn


  Tidslinje

Till tidslinje...
  Tillståndshavare
  Tillståndshavare
  Sändningsbeteckning
  Period
 
  107,1 RIX FM Borås
  2010-01-01 - 2018-07-31    
  Frekvenser
  
  Sändarplats
  Frekvens
  Effekt
  Pol
  Markh.
  Anth.
  RDS PI
  GE84-id
  Koordinater
  
93.4   
5 000    
V    
185    
75    
  E241    
  084029374
107.1   
3 000    
H    
318    
75    
  E241    
  084029263
  Sändningsområde
  Händelser
  Datum
  Händelse
  Rubrik
  Källa
  
  Dokument
  Datum
  
  Dokumenttitel
  Källa
  Storlek
            
113.5 KB            
  Sändningsschema
© 1996 - 2016 Radioguiden | info@radioguiden.se